Finansowanie

logotypy

Współpraca

Kadra

Kierownik projektu: Dr Małgorzata Budyta-Budzyńska
socjolożka i politolożka; prorektor ds. studenckich w Collegium Civitas, ekspert w dziedzinie polityki narodowościowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Autorka książek „Mniejszości narodowe - bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja Mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989-2002” (Warszawa 2003); „Socjologia narodu i konfliktów etnicznych”(Warszawa 2010).

 

Ekspert ds. badań: Prof. Unnur Dis Skaptadóttir
antropolożka; profesor University of Iceland, współautorka projektów dotyczących problematyki związanej z mniejszościami narodowymi i migracjami:  ”Immigrants in Iceland: rights, participation and acceptance”, ”Transnational ties and participationon Icelandic society. Women and men from the Philippines in Iceland”.

 

Koordynator merytoryczny/opiekun obozu badawczego: mgr Anna Wojtyńska
Antropolożka; od 2003 r. doktorantka w University of Iceland, uczestniczka badań na temat migracji do Islandii, w tym dwóch projektów realizowanych przez RECIMER oraz  projektu Ośrodka Badań nad Migracjami UW

 

Koordynator/opiekun obozu badawczego: mgr Monika Nowicka
socjolożka; asystentka w Katedrze Socjologii Collegium Civitas, koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas, uczestniczka badań na temat zachowań obywatelskich imigrantów w państwach przyjmujących.