Finansowanie

logotypy

Współpraca

Adaptacja, integracja, asymilacja – próba ujęcia teoretycznego

Małgorzata Budyta-Budzyńska


By opisać stopnie i sposoby „wchodzenia” polskich imigrantów w społeczność większościową należy doprecyzować pojęcia analityczne i określić obszar badań. W artykule przedstawiono model teoretyczny użyty w projekcie. W modelu wyróżniono cztery kategorie analityczne: separacje, adaptacje, integracje i asymilacje, które odniesiono do czterech wymiarów życia jednostkowego i grupowego: ekonomicznego, społeczno- politycznego, kulturowego i tożsamościowego. „Wchodzenie” imigrantów w społeczeństwo przyjmujące przebiega w różnym tempie i z różnym nasileniem w każdym z czterech wymienionych obszarów, dlatego należy je analizować osobno. Nie zawsze wszystkie wymienione i opisane w modelu przypadki obserwuje się w danym kraju, niektóre pojawiają się sporadycznie, inne są wyraźnie nadreprezentowane.  Tak też było w przypadku islandzkim. W artykule zaproponowano wskaźniki świadczące o „wchodzeniu” imigrantów w społeczeństwo gospodarzy w czterech wymienionych obszarach życia.

 

Pełna treść - pobierz pdf