Finansowanie

logotypy

Współpraca

O projekcie

Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich imigrantów w Islandii.

Projekt realizowany przy współpracy z The Research Center on International Migration and Ethnic Relations, University of Iceland (RCIMER) dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (nr FSS/2009/II/D4/W/0005/U/0009)

Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość narodową w Islandii. Wbrew oczekiwaniom i alarmującym doniesieniom prasowym związanym z kryzysem ekonomicznym na Islandii, nie potwierdziły się przewidywania o masowych wyjazdach Polaków z wyspy. Wielu z nich przedłużyło swój pobyt,  niektórzy postanowili zostać tu na stałe. Ich strategie adaptacyjne do nowego środowiska społecznego i przyrodniczego są różne i zależą od wielu czynników. Celem projektu było zrobienie „zdjęcia socjologicznego” młodej islandzkiej Polonii pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Opisanie stopnia i sposobów wchodzenia polskich imigrantów w społeczność większościową w sytuacji kryzysu ekonomicznego kraju przyjmującego, przy braku zaawansowanego treningu międzykulturowego, jaki występuję u obu społeczności, a który wynika z niemal jednolitego składu etnicznego Islandii i Polski. Chodziło o opisanie wspomnianych procesów z dwóch perspektyw: mniejszości polskiej i  większości islandzkiej.


Projekt  zakładał cykl seminariów i warsztatów ma temat emigracji i sytuacji imigrantów na Islandii, przygotowanie badania terenowego, zorganizowanie obozu badawczego na Islandii i konferencji prezentującej wyniki badań oraz publikację końcowego raportu w dwóch wersjach językowych. Badanie było realizowane przez pracowników i studentów Katedry Socjologii CC oraz antropologów i studentów antropologii RCIMER, co czyniło go dodatkowo atrakcyjnym, bo wymuszało odmienność perspektyw badawczych – socjologicznej i antropologicznej. Przez zaangażowanie studentów z obu instytucji projekt był próbą realizacji nowoczesnego podejścia do procesu dydaktycznego, gdy studenci nie tylko uczą  się teoretycznego podejścia do badań, ale uczestniczą w ich realizacji od początkowego etapu,  polegającego na określeniu zagadnień badawczych aż po opracowanie wyników oraz  napisanie raportu końcowego i udział w konferencji naukowej.


Poza aspektami naukowym i dydaktycznym celem projektu było nawiązanie współpracy instytucjonalnej i badawczej między warszawskim Collegium Civitas a The Research Center on International Migration and Ethnic Relations University of Iceland  - w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych dotyczących emigracji i wielokulturowości.