Finansowanie

logotypy

Współpraca

Kontekst imigracji i integracji Polaków w Islandii

Unnur Skaptadottir


Pod względem pochodzenia oraz wyznania religijnego populacja Islandii pozostawała niemal homogeniczna mniej więcej do ostatniej dekady XX wieku. Sytuacja uległa zmianie, gdy w obliczu dobrobytu lat 90. XX wieku i początku XXI wieku, coraz więcej imigrantów zaczęło przybywać do Islandii do pracy i na studia. Zdecydowana większość z nich pochodziła z innych krajów europejskich, w tym z Polski, niewielki procent przybył z państw pozaeuropejskich poszukując azylu i/lub chcąc połączyć się z rodziną. To nagłe pojawienie się kulturowej różnorodności i relatywnie taniej siły roboczej stworzyło dynamiczny kontekst do krytycznej refleksji nad islandzkim społeczeństwem oraz islandzką tożsamością narodową. W artykule przedstawione są pokrótce historyczne okoliczności oraz inne czynniki, które przyczyniły się do wzrostu migracji na Islandię. Opisana jest polityka integracyjna państwa islandzkiego, która explicite została sformułowana dopiero w 2007 roku.

 

Pełna treść - pobierz pdf