Finansowanie

logotypy

Współpraca

Historia i charakterystyka migracji z Polski do Islandii

Anna Wojtyńska


Historia polskiej emigracji na Islandię jest krótka i odmienna niż w innych krajach. Ale nawet w tak krótkiej historii można wyróżnić kilka faz. W artykule omówione zostały cztery fazy polskiej emigracji na Islandii, od najwcześniejszych przyjazdów jednostkowych w latach 80. XX wieku, po bardziej zorganizowane przyjazdy po 1989 roku wykorzystujące emigracyjne sieci społeczne, przyjazdy po 2006 roku, kiedy Islandia otworzyła rynek pracy dla Polaków po polskiej akcesji do Unii Europejskiej i ostatnią fazę, która zaczęła się wraz z islandzkim kryzysem. Przedstawiono charakterystykę społeczno – demograficzną polskiej mniejszości na Islandii oraz jej samoorganizowanie się.

 

Pełna treść - pobierz pdf