Finansowanie

logotypy

Współpraca

Harmonogram projektu

Seminarium studenckie I (październik 2009 – luty 2010)
Wykłady i warsztaty dla uczestników projektu na temat:

 • Islandii
 • teorii emigracji
 • historii polskiej emigracji
 • polskiej emigracja na Islandii


Seminarium studenckie II (marzec 2010 – kwiecień 2010)
Wykłady i warsztaty dla uczestników projektu na temat:

 • metodologii badań jakościowych
 • Zagadnień badawczych realizowanych w badaniu
 • narzędzia badawczego użytego w badaniu


Wyjazd studyjny na Islandię w celu przetestowania narzędzia badawczego (kwiecień 2010)

Obóz badawczy na Islandii (maj 2010)

Opracowanie badania (czerwiec 2010 – marzec 2011)

 • transkrypcja wywiadów
 • nauka programu komputerowego do obróbki danych jakościowych
 • sformułowanie tematów studenckich raportów
 • opracowywanie raportów


Konferencja podsumowująca projekt z udziałem partnerów z Islandii ( kwiecień 2011)

Przygotowanie publikacji pokonferencyjnej w dwóch wersjach językowych (maj- czerwiec 2011)